KALANSAY (Lope K. Santos)

Sa katawa't ulong iniwan ng buhay at noong bankay na'y nalagak sa hukay, kinain ng lupa ang balat at laman, ay walang n... thumbnail 1 summary
Sa katawa't ulong iniwan ng buhay
at noong bankay na'y nalagak sa hukay,
kinain ng lupa ang balat at laman,
ay walang nalabi kundi ako lamang

Kung baga sa bahay na buong natuklap
ang itip at dingding, ako ang balangkas
lasug-lasog na lang ang yantok at lapat,
wala na ni litid, ni laman, ni ugat

`Bungo't buto akong sa pagkakabao'y
huling binabawi ng mga panahon
kaya't sa libingan kung ako'y mabunton
para lang salansang ng bato at kahoy.

   Nasaan ang aking datihang may-ari't
sa tahanang hukay di na umuwi?
Kung bumalik kaya ako pa'y mapili
sa buntunang ito't makilala uli?

    Oh, palalong tao! halika, dumalaw
sa anyo ko ngayon,at magnilay, nilay
sa lahat ng naging yabang mo sa buhay
ay walang -wala kundi ako lamang!

Be one of the Community. Publish your writings in this site. to do this: just kindly send your writings @ lermzdomy.writer@blogger.com. Your writings will automatically publish in this site. For more info just kindly click here.
(Sources: Panitikang Filipino, Binagong Edisyon by Jose A. Arrogante, Nunilon G. Ayuyao at Vilma M. Lacanlale sa pahina 161)

1 comment

Manage By EL Ricardo.2017. Powered by Blogger.